Nationalt symposium: Professionel patientkommunikation

Den 6. juni 2019 afholdes et nationalt symposium på Nyborg Strand under overskriften: 

PROFESSIONEL PATIENTKOMMUNIKATION
 – Hvad er det? Og hvad skal der til for at sikre høj og ensartet kvalitet?  

Sammen med eksperter i patientkommunikation, patienter, sundhedspersonale og andre aktører i sundhedsvæsenet vil vi udforske dette emne og belyse spørgsmål som:

- Hvordan kan vi sikre en kontinuerlig evidensbaseret udvikling af de relationelle og kommunikative kompetencer i sundhedsvæsenet?

- Hvad skal der til for, at de kommunikative kompetencer bliver fastholdt, forsat udvikles og også udmønter sig overfor patienter og pårørende?

- Hvad skal der til, for at den viden, der allerede eksisterer om effektfuld patientkommunikation, bliver bredt og ensartet implementeret i sundhedsvæsenet?


Mød blandt andre Dr.Jonathan Silverman, University of Cambridge, Professor Peter Martin, Deakin University, Professor Pål Gulbrandsen Oslo Universitet, patient og læge Charlotte Bøving, pårørende og radiovært Esben Kjær, professor Niels Christian Hvidt SDU.

Facilitator: Line Gade journalist


Symposiet er arrangeret i samarbejde med Rikke Leth-Larsen IRS/SDU, Niels Christian Hvidt Forskningsenhed for Almen Praksis, Dorte Jeppesen Region Hovedstaden, Nicolaj Faber Holm Komiteen for Sundhedsoplysning, Marianne Lau Dansk Selskab for Kommunikation i Sundhedsvæsenet

Se programmet for dagen her (2 sider)


Pris: kr. 1150,-  (rabat til medlemmer af patient- og pårørenderåd, patientforeninger eller Dansk Selskab for Kommunikation i Sundhedsvæsenet)

Tilmelding senest den 1. maj 2019 på https://rsd.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=61195