Projekt 2:

Eksistentiel kommunikation

Dette projekt bidrager via både kvantitative og kvalitative metoder til udvikling, evaluering samt implementering af evidensbaserede kurser og en tilhørende E-lærings platform.

Forskning viser, at sundhedsprofessionelle har svært ved at inkludere patienters eksistentielle problematikker, såsom tanker omkring det at finde en dybere mening, håb i den nuværende situation, eller religiøse oplevelser, hvilket understreger vigtigheden af projektet (13). Herudover viser studier, at der er behov for øgede kommunikationskompetencer, hvis det skal lykkes at bringe patienters eksistentielle ressourcer på banen, og opnå fælles beslutningstagen (14).

Målet er at udvikle kurser, inklusiv en E-lærings platform, der omhandler eksistentielle emner, med det formål at:

  • Styrke sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelles kommunikative evner og kompetencer, så de bliver i stand til at imødekomme og håndtere patientens eksistentielle behov, problematikker og ressourcer.

Metode
Det indledende studie vil blive udført på ortopædkirurgisk afdeling på sygehus Lillebælt, med deltagelse af alle afdelingens sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle. Evaluering af dette studie vil danne baggrund for at udvide kurset til andre kliniske afdelinger.

Studiet indeholder:

Spørgeskemaer angående tro på egne evner, til udfyldelse før og efter kurset, med fokus på den eksistentielle dimension af en samtale. Spørgeskemaet vil måle, hvorvidt sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle er blevet mere selvsikre i forhold til deres egen evne til at kommunikere med patienter om eksistentielle emner.

Observation af kommunikationen i praksis vil blive anvendt til at undersøge, hvorvidt patienternes eksistentielle problematikker bliver genstand for opmærksomhed i samtaler med sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle.

Interviews med sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle vil blive anvendt til en dybdegående undersøgelse af, hvordan kurset har påvirket den kliniske praksis i forhold til at kommunikere om eksistentielle emner.

Interviews med patienter for at undersøge, hvis og hvordan de oplever at der er mulighed for at samtale om eksistentielle emner.


Adjunkt, ph.d., cand.cur., sygeplejerske

Connie Timmermann

79406658
Connie.Timmermann@rsyd.dk