Inspirationseftermiddag om compassion på OUH

Tid/sted: OUH, Kirkesalen onsdag d. 16/8-23 kl 14.00-16.30

Tilmelding: plan2learn, Nina Høy Andersen Nina.Hoy.Andersen@rsyd.dk eller Heidi Faurholt Heidi.Faurholt2@rsyd.dk

 

Eller via plan2learn

Compassion har fundet sin vej ind i klinikken på OUH og mange forskelligartede aktiviteter blomster rundt omkring på de forskellige afdelinger. De er igangsat af forskellige aktører på tværs af faggrupper – og er opstartet lokalt såvel som mere centralt.

Denne eftermiddag giver dig mulighed for at hente inspiration og få en dialog om, hvordan man helt konkret kan gribe det an og hvilke udfordringer der kan være, når man gerne vil tænke compassion ind i sin afdeling. Ligesom der vil være mulighed for, at etablere kontakt med aktørerne mhp på fremtidig sparring Flere har arbejdet med konkrete projekter i forbindelse med deres 1 årige uddannelse i compassion på Stanford Universitet.

Program:

 • 14.00 -14.15: Velkomst og introduktion til compassionlandskabet på OUH, Heidi Faurholt, projektmedarbejder, samt Jette Ammentorp professor og leder af Center for Forskning i Patientkommunikation 
 • 14.15-14.25: compassion på HCA Børnehospital,  Jane Clemmensen leder af Center for Compassion, SDU                        
 • 14.25-14.30: spørgsmål
 • 14.30-14.50: Camilla Littau Nielsen, Ph.d. studerende på HCA Børnehospital
 • 14.50-14.55: spørgsmål

Camilla og Janes oplæg kommer til at handle om compassion på børnehospitalet; til personale og forældre både ift. klinikken og forskning. Dette berører compassion på et organisatorisk/kulturelt plan, men også på ledelses- og individ-niveau. Sidstnævnte tager udgangspunkt i et konkret ph.d.-projekt på børnekræftafdelingen, hvor vi arbejder mod at udvikle og tilbyde en compassion-baseret støtteindsats til forældre til et barn eller ung med kræft. 

 • 14.55-15.15: compassionate supervision til sygeplejefaglige kliniske vejledere, Anette Mussmann, uddannelseskonsulent, KLU
 • 15.15-15.20: spørgsmål

Annettes oplæg omhandler supervision for kliniske vejledere og oplæringsvejledere. Oplægget sætter fokus på Anettes arbejde med at etablere supervision for kliniske vejledere og oplæringsvejledere på OUH. Supervisionen hviler på et grundlag af compassion.

 • 15.20-15.40: compassion i et sundhedsuddannelsesperspektiv, Christina Louise Lindhart, Lektor, CFPK
 • 15.40-15.45: spørgsmål

Christinas oplæg omhandler: Compassion i et sundhedsuddannelsesperspektiv. Fokus på hvilke overvejelser der er vigtige at gøre ifm. implementering af compassion i hverdagen. Herunder pædagogiske, didaktiske og kommunikative overvejelser.

 

 • 15.45-16.00: compassion i et klinisk lægefagligt perspektiv, Aia Elise Jønch, overlæge, klinisk genetisk afd.
 • 16.00-16.05: spørgsmål
 • 16.05-16.20: compassion i et klinisk lægefagligt perspektiv, Pernille Hermann, overlæge Medicinsk Endokrinologi
 • 16.20-16.25: spørgsmål
 • 16.25-16.30: Afrunding og tak for i dag, v. Heidi og Jette, CFPK
CFPK