Center for Patientkommunikation

Center for Patientkommunikation etableres med det formål, at inspirere og bidrage til kultur-, udviklings- og forskningsaktiviteter, der fremmer det overordnede mål om helbredende patientkommunikation.

Aktiviteterne i centeret vil koncentrere sig om den forskning der vedrører patientkommunikation, samt om det kulturskifte, der skal til, for at visionen ’patienten først’ kan udkrystallisere sig i alle kontakter mellem patienter, pårørende og personale.

Centeret skal:

  • Udvikle og tydeliggøre forskningsfeltet omkring patientkommunikation med udgangspunkt i forskningsplanen "Helbredende patientkommunikation - relationer i bevægelse"
  • Styrke brugerinddragelse 
  • Etablere og styrke samarbejdet omkring forskningsfeltet både på Sygehus Lillebælt, men også på tværs af hospitaler i Region Syddanmark
  • Bidrage til kulturforandring 

 

Eksempler på aktiviteter:

  • Videndeling via hjemmeside
  • Gå-hjem møder for personalet
  • "Kunsten at Kommunikere" konference - afholdes i lige årstal
  • Vejle Symposier - afholdes årligt
  • Workshops med patienter, pårørende, klinikere og forskere
  • Tæt samarbejde med Dansk Selskab for Kommunikation i Sundhedsvæsenet om vidensdeling

For at kvalificere aktiviteter under CFPK er der etableret et brugerpanel bestående af både patienter, pårørende, sundhedsprofessionelle, fagpersoner og forskere. Du kan læse mere om brugerpanelet her.