Helbredende patientkommunikation - relationer i bevægelse

CFPK’s forskningsprogram

Vores nuværende forskningsprogram ’Helbredende Patientkommunikation – relationer i bevægelse’ tager udgangspunkt i denne viden og i tidligere opnåede resultater. Det har patientens helbredelse/velbefindende som det overordnede mål, og handler i denne sammenhæng om at støtte syge mennesker i den proces, der bringer dem til en sundhedstilstand, hvor de opnår størst muligt velvære/velbefindende, såvel fysisk, psykisk som socialt. For at indfri dette mål, vil vi:

  • Optimere sundhedspersonalets kompetencer i helbredende kommunikation, med henblik på at styrke deres evner til at facilitere processer der kan optimere patienternes velbefindende og helbredelse.
  • Udvikle, evaluere og implementere metoder og tekniske løsninger, der kan understøtte patienters og pårørendes engagement i kommunikationen med sundhedsvæsenet og i egen helbredelsesproces. 

Det er en forskningsplan, der består af flere selvstændige projekter, som bindes sammen i en iterativ forskningsproces baseret på Participatory Action Research (PAR) (42).

PAR

Sammenhængen mellem de enkelte indsatsområder og projekter og hvorledes de hver især bidrager til det overordnede formål er illustreret herunder:

 

 

Inden for de fire indsatsområder (skitseret til venstre), er der 5 forskellige forskningstemaer: patientoplevelser, mindfull praksis, dataguidet sundhedscoaching, optagelser af samtaler og krop og bevægelse. De konkrete delprojekter, der knytter sig til disse temaer er skitseret oven på disse. Delprojekter har enten primært til formål at udforske (U) eller intervenere (I) i relation til det overordnede formål.

Eksempler på de effektmål der relaterer sig til indsatsområderne fremgår i højre side af figuren.

CFPK's projekter

Projekterne spænder fra grundforskning, der inkluderer hypotesegenererende studier og metodeudvikling, til interventionsstudier, samt implementeringsstudier.

 

Organisering

Center for Patientkommunikation er et strategisk forskningsbaseret initiativ på Sygehus Lillebælt.

Centret er organisatorisk placeret under Enheden for Sundhedstjenesteforskning med ledelsesmæssig forankring hos Forskningsleder, Professor Jette Ammentorp.

Enhed for Sundhedstjenesteforskning er en tværgående enhed på Sygehus Lillebælt tilknyttet Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet.

Der er etableret et internationalt Advisory Board for forskningsprogrammet ’Healing Health Communication’ og et Brugerpanel for CFPK.

Perhaps the real goal of medicine should be to support patients in their healing journey, to help patients move towards life with a greater sense of connection and meaning and a new relationship to wounding and suffering”  Tom Hutchinson (43)

CFPK