Malte Lebahn-Hadidi

Jeg er Postdoc ved Institut for Sprog og Kommunikation på Syddansk Universitet. Jeg forsker i de menneskelige faktorer der gør sygeplejersker og læger i stand til at løse komplekse opgaver, herunder god kommunikation, men som også kan lede til fejl og katastrofer i sundhedsvæsnet når de bryder sammen. 

I min forskning forsøger jeg at knytte læger, sygeplejersker og patienters subjektive oplevelser sammen med deres objektive, organisatoriske omgivelser. Det er i spillerummet mellem menneskelig adfærd og komplekse, højteknologiske omgivelser at de fleste fejl i sundhedsvæsenet opstår, og det er dette felt jeg søger at skabe viden om. Derudover er jeg optaget af hvilke idéer, teorier og metoder andre videnskabsfolk bruger til at belyse og forbedre patientsikkerhed. Det har nemlig vist sig, at forskningen stadig ikke har formået at skabe markante forbedringer af patientsikkerheden i vores sundhedsvæsen, og derfor er en udvikling af metoder og teori også en del af min forskning. 

I CFPK forsker jeg i regi af centrets forskningsportefølje inden for Menneskelige Faktorer og Patientsikkerhed, hvor jeg også er en del af den overordnede strategiske planlægningsgruppe. 

Læs mere og find mine udgivelser på PURE: https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/persons/malte-lebahn-hadidi 


Post doc, ph.d.

Malte Lebahn-Hadidi

26 71 74 20
lebahn@sdu.dkCFPK