Bevilling til interaktionsdesigner til udvikling af hospitalshave

Interaktionsdesigner, Signe Mårbjerg Severin, har fået bevilget penge fra Sygehus Lillebælts Udviklingsråd til en brugerinddragende proces i forbindelse med udviklingen af en helende hospitalshave, der ønskes etableret på Vejle Sygehus. Projektet skal undersøge hvilke behov og ønsker patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle har til haven. Gennem en workshop får de involverede parter mulighed for at komme med konkrete ideer til hvordan haven indrettes, så den på bedst mulig vis støtter op om de aktiviteter, relationer og samtaler, som haven skal danne ramme om. Det konkrete produkt af projektet bliver en designmanual, som skal danne grundlaget for det endelige design af haven.

Projektet er en del af et præ. ph.d. forløb med Jette Ammentorp som hovedvejleder og Connie Timmermann som projektvejleder.

CFPK