CFPK deltager ved coaching-konference i København

Professor Jette Ammentorp og postdoc Connie Timmermann fra CFPK deltager ved konferencen "Coaching - forskning og praksis", hvor de vil fortælle om, drøfte og udveksle deres erfaringer med coaching. Dette gøres dels gennem en keynote lecture, hvor der sættes fokus på, hvordan vi kan lykkes med en mere patientcentreret kommunikation via ændring af roller, adfærd og kultur, og dels gennem en workshop, hvor der tages udgangspunkt i konkrete forskningsprojekter fra CFPK.

Konferencen er arrangeret af Københavns Universitet og foregår i Festauditoriet, Bülowsvej 17 på Frederiksberg.

Se programmet, læs nærmere om konferencen og tilmeld dig senest d. 7. november 2018 via: https://nexs.ku.dk/forskning/idraet-individ-samfund/projekter/coaching/arrangementer/2018/10-aars-jubilaeums-konference/

 

Fotos: Karin Yde Waidtløw

 

CFPK