Festlig centerindvielse

Tirsdag d. 2. maj var mere end 75 kommunikationsinteresserede fra hele landet samlet til indvielse af Center for Patientkommunikation på Sygehus Lillebælt.

En festligt dag, som bød på både spændende oplæg ved de tre professorer Pål Gulbrandsen, Hilde Eide og Jette Ammentorp, der alle delte ud af deres viden og perspektiver på kommunikation i sundhedsvæsenet. Deltagerne ved arrangementet blev indbudt til at komme med deres input til fremtidige aktiviteter og målsætninger for centeret, og der var mange gode ideer og forslag bl.a.:

Centeret skal

"turde afprøve/eksperimentere  med nye metoder og tilgange, der kan styrke patienters kommunikation (med sundhedssektoren)".

"bidrage til en kulturændring i sundhedsvæsenet"

"beskæftige sig med implementering af forskningsresultater i samme grad, som der skabes ny forskning. På den måde får forskning liv – ude hos patienter og pårørende, og bliver dermed en succes! Måske ved hjælp af ”ambassadører”/ildsjæle med særlig uddannelse i de kliniske afdelinger".

"udbrede og implementere forskning omkring den patientorienterede kommunikation så personalet ikke går i stå, men udvikler sig".

 

Centeret er om 5 år kendt for

"en række tiltag der styrker kommunikationen med patienterne – noget der virker helt ude i praksis".

"at skabe en debat om patientcentreret kommunikation, for at lægge op til begrebsdefinitioner og for at fremme debat i offentligheden/pressen".

 

Du finder præsentationer fra dagens oplægsholdere her:

Professor Hilde Eide: "Eksistentiel kommunikation" og Professor Jette Ammentorp: "Helbredende patientkommunikation"

CFPK