Gratis download af artikel om SDM

Nedenstående artikel beskriver bl.a hvilke kommunikative kompetencer, der skal trænes for at kunne imødekomme patienternes behov for fælles beslutningstagen: "How participatory action research changed our view of the challenges of shared decision-making training" 

 

Kan downloades gratis de næste 50 dage: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738399117306018?dgcid=STMJ_73515_AUTH_SERV_PPUB_V38

 

 

CFPK