Idérigt brugerpanelsmøde d. 21. september 2017

Center for Patientkommunikation afholdt d. 21. september 2017 sit første brugerpanelsmøde. Her deltog bl.a. patienter og pårørende fra Sygehus Lillebælts Patient- og Pårørenderåd, klinikere, ledere fra klinikken, sygehusledelsen og forskere. Formålet var at skabe dialog omkring behov, og hvordan centeret bedst muligt kan inspirere og bidrage til en kultur- og praksisudvikling. Specielt blev det drøftet hvordan Center for Patientkommunikation kan blive et fremtidigt bindeled mellem forskning og klinikken. Et centralt budskab var, at kommunikation er og bliver en kerneopgave på SLB og at Centeret kan bidrage betydningsfuldt hertil.

 

CFPK