Jette Ammentorp har fået bevilget orlov til studieophold på australsk universitet

Professor Jette Ammentorp har fået bevilget orlov med løn til et ophold på Deakin Universitet i Australien næste år. Hun forventes at være væk fra d. 3. marts til d. 9. april 2019. Det er desuden tanken, at postdoc Maiken Wolderslund skal deltage i opholdet noget af tiden.

Formålet med opholdet er bl.a at:

- Få kendskab til de nyeste metoder og nyeste forskning indenfor blended learning, virtual reality træning, AI og andre nye læringsrum

- Etablering af kontakt med relevante samarbejdspartnere

- Udvikle en strategi og en konkret plan for udvikling af E-læringsplatform, samt planlægge samarbejdet på den danske og engelske version

- Få input til specifikationer og krav til E-læringsplatformen

- Planlægge hvordan vi skal justerer og tilpasse eksisterende curriculum til Blended learning

- Planlægge en fælles ph.d. studerende og et fælles postdoc forløb

- Formidling og drøftelse af egen forskning og fremtidig visioner for kommunikationstræning og patientinddragelse

 

 

CFPK