Vellykket danse-workshop

Mandag d. 4. september 2017 deltog 11 medarbejdere fra Sygehus Lillebælt i workshoppen ”Kan man blive bedre til at kommunikere ved at danse?”.

Workshoppen var et samarbejdet mellem danse- og bevægelsesterapeut Mette Ørbæk og Enhed for Sundhedstjenesteforskning / Center for Patientkommunikation. Der blev arbejdet såvel praktisk som teoretisk med emnerne egenkontakt, kommunikationsevne og lederskab.

Tak til alle deltagere! I udviste stort mod, engagement og interesse. Vi håber at kunne afholde et lignende arrangement på et senere tidspunkt.

CFPK