Projekt 3:

Dans, krop og bevægelse

Dette projekt tilføjer en kropslig dimension til forskningsplanen Helbredende Patientkommunikation. Projektet har det overordnede formål at arbejde med de individuelle personlige ressourcer, med henblik på at styrke den enkelte patient i mødet med de sundhedsprofessionelle. Resultater fra vores pilotprojekt omhandlende dans som rehabilitering indenfor kræftområdet (denne gang den improvisatoriske danseform De 5Rytmer) tyder på, at denne form for kropslig bevægelse kan medføre, at der også skabes mental forandring. I den gruppebaserede intervention opfordres deltagerne til at udtrykke deres følelser gennem dans og musik, og der sigtes mod at inspirere til et øget fokus på kontakten mellem krop og sind. Dette gøres ved at bevæge kroppen og samtidig erkende tanker og følelser. Resultaterne fra pilotprojektet indikerer, at denne form for bevægelse kan fremkalde et øget fokus på eksistentielle forhold og individuelle værdier, og der i gennem styrke evnen til egenomsorg. Forhåbningen er, at dette kan forberede og styrke patienterne i deres møde med sundhedsvæsnet. Formålet med dette projekt er således at udforske hvordan patienter med kræft beskriver og evaluerer deres deltagelse i dans og bevægelse, som led i et rehabiliteringsforløb.

Projektet er kvalitativt, og det udfoldes indenfor rammerne af Participatory Action Research. Der anvendes individuelle dagbøger og ”probing” som metodisk tilgang. Probing er en metode fra designforskningen, hvor deltagerne udtrykker oplevelser, tanker og behov gennem (i dette tilfælde) materialer af forskellig karakter. Anvendelsen af individuelle dagbøger respekterer patientens personlige præferencer for tid og rum til at kunne skrive såvel refleksivt som intuitivt om deres oplevelser. De giver os således mulighed for at få adgang til tanker og aspekter, som ikke nødvendigvis vil fremkomme under traditionelle interviews. Dagbøger og ”probing” anvendes kontinuerligt i interventionsperioden.

Status: Interventionen er afsluttet og aktuelt kigger vi på de indsamlede data, med henblik på at analysere og afrapportere på dem. 

CFPK