Projekt 1:

Feedback Informed Person-centred Communication (FIPeC)

Feedback Informed Person-centred Communication (FIPeC)
- et nyt koncept til kontinuerlig træning af kommunikative færdigheder

FIPeC er en læringsplatform med materiale til kontinuerlig træning af sundhedspersonalets kommunikative og relationelle færdigheder - delvist digitalt og i kombination med systematisk feedback fra patienterne. Ved anvendelse af en evidensbaseret tilgang, er vi i gang med at udvikle næste generation af generiske kommunikationstræningskoncepter:

”Feedback Informed Person-centred Communication” (FIPeC)

Dette projekt danner rammen om flere projekter i den samlede portefølje.

Se gerne denne teaser om læringsforløbet i patientcentreret kommunikation (link)

Baggrund
Kommunikationen mellem patient og sundhedsprofessionel er et grundlæggende redskab i forbindelse med diagnosticering, behandling og rehabilitering, og fra forskningen på området ved vi, at effektiv personcentreret kommunikation kan forbedre patienternes resultater signifikant. Årtiers forskning har vist, at kommunikationstræning er et effektivt redskab til at forbedre netop den personcentrerede tilgang. Der er der dog stadig en stor variation i kvaliteten af den kommunikation, der foregår i sundhedsvæsnet. Systematisk kommunikationstræning der har til formål at vedligeholde kommunikative- og relationelle kompetencer, bliver derfor efterspurgt.

På Sygehus Lillebælt har vi med stor succes implementeret og evalueret kommunikationskurset ”Klar tale med patienterne”, som er baseret på Calgary-Cambridge (CC)-guiden. Erfaringerne fra ”Klar tale med patienterne” på Sygehus Lillebælt er, at succesfuld implementering og organisatorisk adaptation af kurserne, kræver et vedvarende fokus på udvikling af kommunikative kompetencer, og på metoder, der kan motivere den enkelte og organisationen. Dertil kan lægges viden om, at kommunikationstræningskurser løbende skal justeres i forhold til den forandring, som et moderne sundhedsvæsen konstant er udsat for. Det er således altafgørende, at indholdet i et kommunikationstræningsprogram er skræddersyet, og kan ændres hurtigt, i takt med at omstændighederne for kommunikationen i sundhedsvæsnet ændrer sig. Dette er senest set i forbindelse med COVID-19-pandemien, hvor mange konsultationer blev foretaget pr. video.
Ved at flytte en del af kommunikationstræningen over i den digitale verden, får vi mulighed for at tilbyde et fleksibelt kommunikationstræningsprogram, hvor emner og metoder justeres løbende og i takt med, at den kliniske hverdag ændrer sig.

Formål
Formålet med FIPeC er at forbedre de sundhedsprofessionelles kompetencer yderligere inden for den personcentrerede kommunikation, ved brug af nye kommunikationstræningsmetoder og understøttende systemer og redskaber. Vores hypoteser er, at FIPeC vil:

  • Forbedre patienternes oplevelse af kommunikationen og deres relation til den sundhedsprofessionelle
  • Øge patienternes involvering i deres behandling (som det opleves af patienterne)
  • Øge patienternes sundheds-relaterede livskvalitet (health-related quality-of-life)
  • Øge de sundhedsprofessionelles følelse af mestring (self-efficacy) og arbejdsrelaterede livskvalitet (workplace-related quality-of-life)

Effekt og perspektiver
FIPeC er et koncept, der løbende kan tilpasses den kliniske virkelighed: højt tempo og foranderlighed vilkår, indviklede patientforløb, krav om større patient- og pårørendeinvolvering, en holistisk tilgang til det enkelte menneske, og en stadigt stigende anvendelse af ny teknologi i kommunikationen med patienterne og de pårørende. Når FIPeC er fuldt udviklet, er det vores forventning, at konceptet vil være en vigtig brik i den fremtidige udvikling af de sundhedsprofessionelles kommunikative kompetencer. Det er endvidere en forventning, at konceptet kan anvendes bredt i det danske sundhedsvæsen.


Professor og forskningsleder, ph.d., cand.scient.san., sygeplejerske

Jette Ammentorp

2434 9341
Jette.Ammentorp@rsyd.dkCFPK