Projekt 2:

FIPeC Mindful

Dette projekt bidrager med udvikling, implementering samt forskningsmæssig evaluering af kommunikationsmoduler omkring ”eksistentiel kommunikation” til sundhedsprofessionelle i en hospitalskontekst. Modulerne bliver en del af en større læringsplatform FIPeC (Feedback Informed Person-centred Communication), som skal være med til at sikre en mere kontinuerlig træning og udvikling af sundhedspersonalets kommunikative og relationelle kompetencer.

Eksisterende viden viser, at læger og sygeplejersker ofte mangler specifikke kompetencer og redskaber til at indgå i en samtale med patienter og pårørende, der berører eksistentielle emner såsom oplevelser af afmagt, betydningen af håb eller tanker om døden. I disse situationer spiller de sundhedsprofessionelles oplevelser af egen usikkerhed og sårbarhed også en væsentlig rolle. Dette kan tilsammen få afgørende betydning for samtalen og relations-opbygningen med patienter og pårørende. Ligesom det kan kvalificere kliniske beslutninger og optimere kvaliteten af patienternes behandlingsforløb.

På baggrund af en indledende udvikling samt pilot-test af kommunikationskurset ”Eksistentiel kommunikation”, er kurset nu ved at blive transformeret til FIPeC i en blended-learning version. Modulerne kommer til at bestå af flere komponenter såsom mulighed for face-to-face kommunikationstræning, webinars, supervision, mindfulness teknikker, refleksionsvideoer og podcasts. De sundhedsprofessionelle får mulighed for at benytte disse komponenter både enkeltvis og i samspil med hinanden. Det tilstræbes, at indholdet bliver så generisk som muligt således, at det vil kunne benyttes i multiple settings i sundhedsvæsenet.

Disse nye kommunikationsmoduler i ”eksistentiel kommunikation” skal i efteråret 2019/forår 2020 implementeres og testes på bla. Hjertemedicinsk Afdelingen på Sygehus Lillebælt.

 

Metoder

Interventionen benytter sig af både kvalitative og kvantitative metoder i et pre- post design i form af semi-strukturerede interviews samt self-efficacy spørgeskemaer.

Interviewene vil blive foretaget før- og efter, at den sundhedsprofessionelle har benyttet de beskrevne kommunikationsmoduler, for at opnå en mere dybdegående viden om udbyttet af kommunikationsmodulerne. Særligt ønskes det belyst, hvordan og i hvilket omfang de sundhedsprofessionelles oplever, at kurset har påvirket deres faglige kompetencer og tryghed ved, at skulle samtale med patienter og pårørende om eksistentielle emner.

Self-efficacy spørgeskemaet, som er blevet specielt tilpasset kurset i ”eksistentiel kommunikation” vil måle, hvorvidt sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle er blevet mere selvsikre i forhold til deres egen evne til at samtale med patienter og pårørende om eksistentielle emner.

Den viden som genereres i dette studie vil danne grundlag for generiske evidensbaserede blended-learning kommunikationsmoduler i ”eksistentiel kommunikation”, som grundlag for en patient-centreret og kontinuerlig kommunikationstræning i klinisk praksis.

 

 

 

 

 

 

 


Lektor, ph.d., cand.cur., sygeplejerske

Connie Timmermann

2441 0097
Connie.Timmermann@rsyd.dk
Post doc, ph.d., cand.cur., sygeplejerske

Trine Gregersen

2437 7832
Trine.Gregersen@rsyd.dkCFPK