Projekt 6:

Kommunikation, Kognition og Kompetenceudvikling i sundhedsvæsenet (3KO)

Kommunikation, Kognition og Kompetenceudvikling i sundhedsvæsenet (3KO)
Projektet ”Interaktive og Kognitive Processer i Sundhedsvæsenet” sigter mod at forstå og fremme gode praksisser for, hvordan sundhedsprofessionelle kommunikativt og relationelt møder deres patienter, samt for hvordan sundhedsprofessionelle kognitivt og interaktivt samarbejder med hinanden og derigennem etablerer et velfungerende sundhedssystem.

Projektet er en del af Human Health initiativet på SDU, og projektgruppen er bredt funderet på tværs af sundhedsvidenskab og humaniora.
Det tager udgangspunkt i en central klinisk kompetence, nemlig patientkommunikation, og afprøves i første omgang på hudafdelingen på Odense Universitetshospital, hvor læger, sygeplejersker og sekretærer fra afdelingen samt afdelingens patienter deltager i projektet.

Metode
Projektet er udformet som et single casestudie, der udføres i samarbejde med Hudambulatoriet under Dermatologisk afdeling (afd. I) på Odense Universitetshospital (OUH). Personalet på hudambulatoriet deltager i kompetenceudviklingsforløb via kommunikations- og færdighedstræning baseret Calgary Cambridge guiden og simulationstræning. Projektet dokumenteres løbende gennem metoder fra kognitiv etnografi og multimodal interaktionsanalyse.

Læs nærmere om projektet i denne folder.


Post doc, ph.d., cand.cur., sygeplejerske

Trine Gregersen

2437 7832
Trine.Gregersen@rsyd.dk
Lektor, ph.d., cand.cur., sygeplejerske

Connie Timmermann


Connie.Timmermann@rsyd.dkCFPK