Projekt 5:

Kommunikationsrelaterede patientklager

Udvikling af et nyt klassifikationsredskab til patientklager

 

Baggrund
I årene 2011-2017 er alle ansatte på Sygehus Lillebælt blevet tilbudt kommunikationskurset ’Klar tale med patienterne’ af enten to eller tre dages varighed, afhængig af uddannelsesbaggrund og omfanget af patientkontakt. Ét af sygehusledelsens succeskriterier for kurset har været ønsket om at nedbringe antallet af kommunikationsrelaterede patientklager.

I Enhed for Sundhedstjenesteforskning/CFPK har man derfor besluttet at undersøge, hvorvidt kurset har den ønskede effekt. Et forudgående pilotprojekt har imidlertid vist, at der foreligger et problem med den måde patientklagerne kategoriseres på, idet langt fra alle kommunikationsrelaterede klager i dag bliver klassificeret korrekt.

Formål

  • At undersøge, hvordan kommunikationsrelaterede patientklagesager kan klassificeres, hvis der tages udgangspunkt i et system der udvikles på baggrund af videnskabelig kategorisering af data fra eksisterende klager.
  • At sammenligne klagerne foretaget med det nuværende klassifikationssystem og et nyt klassifikationsredskab med henblik på vurdering af antallet af klager.Målet er dels at få undersøgt, hvorvidt en intervention som kommunikationskurset ’Klar tale med patienterne’ kan medføre et fald i antallet af patientklager på Sygehus Lillebælt og dels at udvikle et mere anvendeligt klassifikationsredskab, end det nuværende.

Effekt og perspektiver
Målet er dels at få undersøgt, hvorvidt en intervention som kommunikationskurset ’Klar tale med patienterne’ kan medføre et fald i antallet af patientklager på Sygehus Lillebælt og dels at udvikle et mere anvendeligt klassifikationsredskab, end det nuværende.


Forskningsassistent, cand.scient.san.

Karin Yde Waidtløw

2441 0779
Karin.Yde.Waidtloew@rsyd.dkCFPK