Connie Timmermann

Fokus for min forskning er at bidrage til gode samtaler og relationer i klinisk praksis med afsæt i et tæt samarbejde med patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle.

Som en rød tråd gennem mit arbejde er jeg optaget af betydningen af nærvær i relationer, hvordan evnen til nærvær kan udvikles gennem en refleksiv praksis og ikke mindst, hvordan rum og omgivelser - herunder natur og naturelementer samt flere hjemlige og æstetiske sanseindtryk på hospitaler - påvirker vores nærvær og samvær.

Jeg er særligt optaget af, hvordan vi via kommunikationstræning kan arbejde med en menneske-til-menneske relation (det er mennesker der behandler mennesker) med fokus på oplevelser af gensidig eksistentiel sårbarhed. Her bliver det afgørende at træne og udvikle færdigheder i, at bruge sig selv som menneske som en del af ens faglighed. 

I relation hertil er jeg med til at udvikle læringsforløb for sundhedspersoner, hvor vi undersøger hvordan refleksionskompetencer kan kultiveres for at styrke kommunikation og relationsdannelse. Det kan f. eks være læringsforløb, hvor der arbejdes med at udfolde patient- og pårørende fortællinger og deres kilder til mening, en mere coachende tilgang til samtalen med fokus på sundhedspersonen som en "med-reflekterende partner", peer-coaching eller udforskning af oplevelser af sårbarhed i mødet mellem sundhedsperson, patient og pårørende. 

Jeg arbejder kvalitativt med forskningsmetoder såsom improviseret teater til udforskning af relationer og samtaler, feltarbejde og interview / samtaler af forskellige art. Overordnet benytter vi Participatory Action  Research. 

 

Du kan læse mere om de projekter, som jeg er en del af samt vores forskning og publikationer her: Connie Timmermann — Syddansk Universitet (sdu.dk)


Lektor, ph.d., cand.cur.

Connie Timmermann

2441 0097
Connie.Timmermann@rsyd.dkCFPK