Connie Timmermann

Fokus for min forskning er at bidrage til gode samtaler og relationer i klinisk praksis med afsæt i et tæt samarbejde med patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle.

Som en rød tråd gennem mit arbejde er jeg optaget af betydningen af nærvær i relationer, hvordan evnen til nærvær kan udvikles gennem en refleksiv praksis og ikke mindst, hvordan rum og omgivelser - herunder natur og naturelementer samt flere hjemlige og æstetiske sanseindtryk på hospitaler - påvirker vores nærvær i samtaler og relationer.

Jeg er særligt optaget af, hvordan vi via kommunikationstræning kan arbejde med en menneske-til-menneske relation (det er mennesker der behandler mennesker) med fokus på oplevelser af gensidig eksistentiel sårbarhed forstået som et grundvilkår. Her bliver det afgørende at træne og udvikle færdigheder og kompetencer i at kunne rumme svære følelser, som en del af vores faglighed. 

I relation hertil er jeg med til at udvikle læringsforløb med fokus på eksistentielle temaer, og jeg er undersøger hvordan refleksionskompetencer kan kultiveres med henblik på at styrke eksistentiel kommunikation. Det kan f. eks være værktøjer og metoder knyttet til en mere coachende tilgang til samtalen med fokus på fagpersonen som en "med-reflekterende partner" og peer-coaching.

 

Du kan læse mere om de projekter, som jeg er en del af samt vores forskning og publikationer her: Connie Timmermann — Syddansk Universitet (sdu.dk)


Lektor, ph.d., cand.cur.

Connie Timmermann

2441 0097
Connie.Timmermann@rsyd.dkCFPK