Samtaler

Her vil vi dele oplevelser, erfaringer og refleksioner over centrale værdier og handlemuligheder sundhedsvæsenet.


Patientsamtaler der sætter dybe spor

Stine Novrup Clemmensen’s fortælling om samtaler hun følte dårligt sig klædt på til at tage, og om de konsekvenser det havde for patienten og for hende selv

Samtale med Palle Osther, overlæge og professor i Urologi

Samtale med Palle Osther, overlæge og professor i Urologi

At være der som menneske

Mads Kock Hansens refleksioner på den gode patientsamtale. Mads er udover at være læge også pårørende og direktør på Sygehus Lillebælt

Måske det hele ikke er lige vigtigt

Reflektioner på prioritering i en travl hverdag

At berøre og lade sig berøre

Samtale med Reinhard Stelter, professor på institut for idræt og ernæring Københavns universitet

Hvilken rolle spiller kærlighed i sundhedsvæsenet?

Samtale med Jane Clemmensen, professor på OUH/SDU

Stensikker måde at tabe patienterne på

Samtale med Peter Lund Madsen, hjerneforsker og foredragsholder

Det gode sygepleje liv handler også om at turde

Samtale med sygeplejerske Kristina Skrydstrup fra Akutafdelingen på Kolding Sygehus

At tage ansvar og turde bede om hjælp

Samtale med Mette Ringtved

Hvordan fastholder vi empatien?

Samtale med overlæge Morten Sodemann

Illusionen om vores rolle i patientbehandlingen

2. del af samtalen med Morten Sodeman

Patienter er ikke dyr

Samtale med overlæge Morten Sodemann

Når kniven erstattes med kommunikation

Samtale med overlæge Jette Vobbe fra Ortopædkirurgisk afdeling

Hvorfor er det vigtigt at tale om mening med livet?

Samtale med Niels Christian Hvidt, professor i eksistentiel og åndelig omsorg

Forskning i kilder til mening

Samtale med Niels Christian Hvidt , professor i eksistentiel og åndelig omsorg

Ikke den store fan af håb

2. Samtale med Peter Saul

Med længsler og drømme som drivkraft

Samtale med jordemoder Stine Storm

Helle Adolfsen og Jette Ammentorp

Den gode død

Samtale med Lisa Seest

Om komplementær behandling

Samtale med Mona Muusmann Petersen

At blive forsonet med sin sårbarhed

Samtale med professor Pål Gulbrandsen

Samtale med sygehuspræst Inge Pilegaard Thomsen

En snak om tro

Samtale med overlæge Lars Henrik Jensen

Kan man som overlæge føle utilstrækkelighed?

Samtale med overlæge Lars Henrik Jensen

CFPK