Center for Forskning i Patientkommunikation

Læs mere

Kommende aktiviteter

30. august 2022
Afholdes sidste tirsdag i hver måned fra kl. 14:00 til 14:45 (virtuelt)
Læs mere
CFPK