Projekt 7:

Fælles dagsorden til stuegang

Dette projekt bidrager med udvikling, implementering samt forskningsmæssig evaluering af digitale redskaber, som kan fremme en fælles dagsorden med patienter og pårørende til stuegang. Redskaberne bliver en del af en større digital læringsplatform FIPeC (Feedback Informed Person-centred Communication), som skal være med til at sikre en kontinuerlig træning og udvikling af sundhedspersonalets kommunikative kompetencer. Projektet vil bidrage til det samlede træningskoncept med moduler, som understøtter kommunikationen ved stuegang (FIPeC rounds).
I patientens behandlingsforløb på sygehuset har stuegangen en fremtrædende plads, da den udgør det forum, hvor det er muligt for patienten at tale med lægen og sygeplejersken om behandling og forløb. Litteraturen viser, at der generelt foregår en begrænset patientinvolvering ved stuegang og det har vist sig vanskeligt at ændre patientrollen til at blive mere aktiv. Formålet med dette projekt er derfor, at udvikle nye redskaber til at skabe en fælles dagsorden ved stuegangssamtalen, hvor patienten deltager som aktiv medspiller i planlægning af egen pleje og behandling.

Metoder
Projektet er et interventionsstudie, hvor effekten af de digitale redskaber undersøges i et før-efter design. Det primære effektmål er tilstedeværelse af en eksplicit fælles dagsorden ved stuegang. Datamaterialet er videooptagelser af stuegangsamtaler på Organkirurgisk afdeling på Kolding Sygehus før og efter implementering af de digitale redskaber. Projektet opdeles i to delprojekter, hvorved de digitale redskaber udvikles, testes og evalueres.
- I det første delprojekt udvikles digitale redskaber målrettet både patienter og personale ved metoden participatory action research. I samarbejde med patienterne udvikles en app-løsning med afsæt i den regionale app Mit Sygehus. Som supplement til appen udvikles e-læringsmoduler til kommunikationstræning af læger og sygeplejersker i forhold til at etablere en fælles dagsorden ved stuegangssamtalen.
- I andet delprojekt undersøges effekten af de digitale redskaber. Til dette benyttes Observationsskemaet (OS-12). Måleredskabet er udviklet med udgangspunkt i Calgary Cambridge-guiden og måler personalets evne til at inddrage patientens dagsorden samt skabe struktur i samtalen.


Ph.d. studerende, cand.cur., sygeplejerske

Helle Poulsen

7636 2665
Helle.Poulsen1@rsyd.dkCFPK